KESS Project

Disclaimer - Subtitel

 

Er kunnen onjuistheden voorkomen in de op de site ter beschikking gestelde informatie ondanks de inspanningen die geleverd worden om dit te vermijden. Indien u onjuistheden in de informatie vaststelt, kunt u dit melden aan de beheerder van de website. De Hogeschool Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

 

Bij het opmaken van de profielen worden via deze website persoonsgegevens opgevraagd. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij bij de aanmaak van zijn of haar profiel verstrekt. De Hogeschool Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van het door de gebruiker aangemaakte profiel. 

Met steun van :