KESS Project

Privacy

 

Privacy: De Hogeschool Gent behandelt de ingezamelde persoonsgegevens volgens de bepalingen         van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke       levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat:

·         De persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt voor het doel waarvoor u zich als gebruiker van deze website registreert.

·         U steeds toegang heeft tot uw persoonsgegevens en deze op juistheid kan controleren. Bij eventuele onjuistheden kan u met het oog op de verbetering ervan steeds contact opnemen met de beheerder van de website. U kan ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

·         Uw persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.

 

Cookies: Om de website beter te laten functioneren, wordt bij uw bezoek aan deze website enkel gebruik gemaakt van ‘session cookies’; er wordt geen gebruik gemaakt van ‘persistent cookies’ die op uw harde schijf worden opgeslagen. 

Met steun van :