KESS Project

Over ons

Operationeel Programma INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen

Frans-Vlaamse deelprogramma / Prioriteit 1 / Operationele doelstelling 2
De afstemming tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt vergroten.

KESS is de afkorting van "Knowledge center to Enterprise Services through Students" - grensoverschrijdende dienstverlening van kenniscentra aan bedrijven

Doelstellingen van het project

Beschrijving van de voorgestelde acties

Actie 1 : Toenadering tussen de partners
Binnen deze eerste actie zullen alle partners gescreend worden op hun sterktes en zwaktes inzake kennis, expertise, studenten- en dienstverleningsaanbod. 

Lees meer

Actie 2 : Prospectie
Waar actie 1 vooral een afstemming inhoudt tussen alle partners, doelt actie 2 expliciet op de prospectie van de aanwezige noden en mogelijkheden bij alle stakeholders: de bedrijven in beide regio’s, de bedrijfscoaches, het afstemmen van de criteria voor kwaliteit en evaluatie van de dienstverleningen. Ten slotte worden de specifieke noden voor studenten gedetecteerd.

Lees meer

Actie 3 : Hulpmiddelen
Actie 3 doelt op de creatie van een reeks tools die instaan voor de praktische en inhoudelijke uitwerking van de grensoverschrijdende dienstverleningsopdrachten. Via de informatie uit Actie 1 en 2 zullen een aantal informatieve gidsen, opleidingen, en andere tools worden opgemaakt of gebruikt per doelgroep (coaches, bedrijven, studenten).

Actie 4 : Projectontwikkeling
Actie 4 specificeert de eigenlijke uitwerking en opvolging van verschillende soorten dienstverlening aan bedrijven. De dienstverlening kan een verschillende uitwerking krijgen naargelang de behoeftes van de opdrachtgevers en de mogelijkheden van de kenniscentra. 

Lees meer

Actie 5 : Communicatie
Actie 5 overspant alle gebeurtenissen uit actie 4 en doelt op de communicatie binnen het project, zowel intern als extern.
Ten eerste zal een communicatieplan worden uitgewerkt via dewelke bedrijven en studenten uitgenodigd worden tot deelname aan het project.


Lees meer


Actie 6 : Ondersteuning studenten
Actie 6 is gericht op de ondersteuning van de student tijdens de uitvoering van zijn dienstverleningsopdracht.
Algemeen zullen er een reeks tools worden gecreëerd die zich specifiek toeleggen op de integratie van studenten in het project op een manier die voor hen zowel leerrijk, interessant, als ondersteunend werkt.

Actie 7 : Beheer
Algemene projectcoördinatie: zowel de coördinatie en planning van de acties, als de beleidskeuzes inzake communicatie, prospectie, kwaliteit en evaluatie, en financieel management

Met steun van :