KESS Project

Registreer - Vervolledig onderstaand formulier

De velden met een sterretje (*) zijn verplicht

 
Vul uw wachtwoord 2x in ter controle.

 
 
 

Privacy

De Hogeschool Gent behandelt de ingezamelde persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat:
  • De persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt voor het doel waarvoor u zich als gebruiker van deze website registreert.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonsgegevens en deze op juistheid kan controleren. Bij eventuele onjuistheden kan u met het oog op de verbetering ervan steeds contact opnemen met de beheerder van de website. U kan ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.
  • Uw persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.

Met steun van :